Weryfikacja użytkownika

Jeśli nr PESEL jest w bazie danych WOŚP, to twoje dane w formularzu rejestracyjnym zostaną automatycznie uzupełnione. Jeśli twojego nr PESEL nie ma w bazie danych WOŚP, zostanie on do niej dodany po ukończeniu rejestracji.