Wróć do strony głównej

W tym formularzu podaj swoje dane, jeśli jesteś osobą pełnoletnią.
Jeśli chcesz dodać niepełnoletniego wolontariusza, zrobisz to w kolejnych krokach.
Hasło powinno składać się z minimum 12 znaków

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14;
 2. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy [email protected], lub tradycyjny ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14;
 3. Twoje
  dane przetwarzać będziemy na podstawie:
  a. wyrażonej przez
  Ciebie zgody i chęci zarejestrowania się w portalu iWolontariusz
  Fundacji WOŚP, (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a) – w przypadku samej
  rejestracji;
  b. jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby
  uczestnictwa jako wolontariusz w zbiórce publicznej organizowanej
  przez Fundację WOŚP (RODO Art. 6 ust 1 pkt. b);
  c. jest
  niezbędne do spełnienia Twojej prośby uczestnictwa jako
  rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego wolontariusza zbiórki
  publicznej organizowanej przez Fundację WOŚP (RODO Art. 6 ust 1
  pkt. b);
  d. w celu spełnienia Twojej prośby uczestnictwa w
  organizacji finału WOŚP, poprzez rejestrację Sztabowej Puszki
  Stacjonarnej (RODO Art. 6 ust 1 pkt. b);
  e. wyrażonej przez
  Ciebie zgody (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a) – w przypadku wszystkich
  newsletterów,
  f. w celu wypełnienia obowiązków prawnych
  związanych rozliczeniem zbiórki publicznej (RODO Art. 6 ust 1 pkt.
  c),
  g. w celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z
  organizacją i rozliczeniem zbiórki (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f);
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a. w przypadku rejestracji do serwisu bez czynnego udziału w zbiórce, lub rejestracji do któregoś z newsletterów, do odwołania przez Ciebie zgody;
  b. w przypadku czynnego udziału w zbiórce, przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki;
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. W przypadku rejestracji do serwisu iWolontariusz lub newsletteru, podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie można tego zrobić. Jeśli chcesz zostać czynnym wolontariuszem podanie danych jest niezbędne i jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Finale WOŚP;
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację WOŚP moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu otrzymywania informacji o działalności Fundacji WOŚP:


Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację WOŚP moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu otrzymywania informacji o działalności firmy Złoty Melon Sp. z o.o., która w całości jest własnością Fundacji WOŚP i prowadzi sklep internetowy z fundacyjnymi gadżetami - Siemashop.pl:


Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację WOŚP moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu otrzymywania informacji marketingowych związanych ze sponsorami Finału WOŚP (informacje te będziemy przesyłać maksymalnie do 31 sierpnia 2021 r.):