Uzupełnij poniższe dane lub wróć do logowania

Aby założyć konto użytkownika iwolontariusz należy:

 1. Uzupełnić formularz rejestracyjny (wpisz dane użytkownika, dane wolontariusza wpiszesz po aktywacji konta).
 2. Aktywować konto przez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na podany adres mailowy.

Uwaga! Konto może założyć tylko osoba pełnoletnia. Jeżeli jesteś niepełnoletni, to poproś swojego rodzica o pomoc.

Adres e-mail służący logowaniu do Bazy

Dane użytkownika, nie wolontariusza!

Dane użytkownika, nie wolontariusza!

Dane użytkownika, nie wolontariusza!

Hasło powinno składać się z minimum 12 znaków

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14;
 2. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy [email protected], lub tradycyjny ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14;
 3. Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie:
  a. wyrażonej przez Ciebie zgody i chęci zarejestrowania się w portalu iWolontariusz Fundacji WOŚP, (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a) – w przypadku samej rejestracji;
  b. jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby uczestnictwa jako wolontariusz w zbiórce publicznej organizowanej przez Fundację WOŚP (RODO Art. 6 ust 1 pkt. b);
  c. wyrażonej przez Ciebie zgody (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a) – w przypadku wszystkich newsletterów,
  d. w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych rozliczeniem zbiórki publicznej (RODO Art. 6 ust 1 pkt. c),
  e. w celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z organizacją i rozliczeniem zbiórki (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f);
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a. w przypadku rejestracji do serwisu bez czynnego udziału w zbiórce, lub rejestracji do któregoś z newsletterów, do odwołania przez Ciebie zgody;
  b. w przypadku czynnego udziału w zbiórce, przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki;
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. W przypadku rejestracji do serwisu iWolontariusz lub newsletteru, podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie można tego zrobić. Jeśli chcesz zostać czynnym wolontariuszem podanie danych jest niezbędne i jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Finale WOŚP;
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację WOŚP moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu otrzymywania informacji o działalności Fundacji WOŚP:


Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację WOŚP moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu otrzymywania informacji o działalności firmy Złoty Melon Sp. z o.o., która w całości jest własnością Fundacji WOŚP i prowadzi sklep internetowy z fundacyjnymi gadżetami - Siemashop.pl:


Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację WOŚP moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu otrzymywania informacji marketingowych związanych ze sponsorami Finału WOŚP (informacje te będziemy przesyłać maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r.):